SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ İŞ GÜNÜ SÜRESİ)

1

Kuşat Ruhsat işleri 1-Sıhhı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu
2-Maliye vergi levhası (Aslı ve Fotokopisi)
3-Kira sözleşmesi (Aslı ve Fotokopisi)
4-İşyerine ait Tapu Fotokopisi
5-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Raporu)
6-Mali Hizmetler Müdürlüğün'den;
a) İlan ve Reklâm vergisi belgesi (Adres Sokak İse)
b) Çevre Temizlik Vergisi (Borcu yoktur yazısı)
7-Devir ise Devir Senedi ve Ruhsat Aslı
8-İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise İtfaiye Raporu
9-İşyeri Mesken ise Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muafakatname
10-Yarım Kapat Dosya
11-ŞAHISLARDAN;
a) Esnaf sicil belgesi ile oda kayıt belgesi veya Ticaret Odası Kaydı (Aslı ve Fotokopisi)
b) 2 adet resim
c) Bilgisayar Sertifikası (Sadece İnternet salonlarından E-Ticaret siciline Kayıtlı olanlardan İstenmez.)
12-ŞİRKETLERDEN;
a) Ticaret Sicil Gazetesi,
b) İmza Sirküleri,
c) Oda kayıt Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERLERİ: yukarıdaki belgelere ek olarak;
a) Bulaşıcı hastalık olmadığına dair Sağlık Raporu
b) Adli Sicil Kaydı
c) Mesafe krokisi ve M2 Cetveli
d) Kat Maliklerinden Oy Çokluğu ile Muvafakatname (Karar Defteri Aslı)
e) Akustik Raporu (Sadece Playstationlardan)
Sıhhi işyerleri: 3 gün Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: 1 ay

2

Ölçü ve ayar işleri 1-Beyanname 5 Dakika

3

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları 1- Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru/Beyan formu
2- Maliye vergi levhası
3- Kira sözleşmesi
4- İşyerine ait Tapu Fotokopisi
5- Yapı Kullanma İzin Belgesi
6- Mali Hizmetler Müdürlü'nden;
a) İlan ve reklâm vergisi belgesi (Adres Sokak İse)
b) Çevre Temizlik Vergisi (Borcu yoktur yazısı)
7- İtfaiye Raporu
8- Yarım Kapak Dosya
9- ŞAHISLARDAN;
a) Esnaf sicil Belgesi ile oda kayıt belgesi veya Ticaret Odası Kaydı
b) 2 adet resim
c) Ustalık Belgesi (Gıda Üreten İşyerleri için, Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez.)
10- ŞİRKETLERDEN;
a) Ticaret Sicil Gazetesi
b) İmza Sirküleri
c) Oda Kayıt Belgesi
d) Şube açıyorsa Şube Gazetesi veya Yönetim Kurulu Kararı Otomobil ve Halı Yıkama Tesislerinde yukarıdaki belgelere ek olarak Deşarj Raporu ve İşyerine ait Vaziyet Planı, Karayolu Trafik Güvenlik yazısı
11- İşyeri mesken ise Kat Malikleri Oy Birliği ile Muvafakatname
12- İşyeri Devir ise Devir Senedi ve Ruhsat aslı
3 Gün

4

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi a) Gürültü Kontrol Belgesi
b) İkametgâh ilmühaberi
c) Kimlik fotokopisi
d) Adli sicil Raporu
e) Şirketler için ayrıca, ana sözleşme, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri
3 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Belediye Zabıta Memurluğu
İsim: Satı Mehmet KAVUŞ
Unvan: Sözleşmeli Personel/Zabıta Görevlisi
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri :Belediye Başkanlık Makamı
İsim: Şahin ÇOLAK
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Merkez Mah. Ağlı/Kastamonu
Tel: 0366 7371001
Faks: 0366 7371012
E-Posta: aglibelediyesi@hotmail.com